Sadguru Vishnudas Maharaj
मुख्य पृष्ट प्रस्तावना अभिप्राय सद्गुरु श्री विष्णुदास महाराज माहात्म्य आरती चित्र दालन चित्र फिती संपर्क
आमच्या  विषयी

सद्गुरु श्री विष्णुदास महाराज माहात्म्य
दत्तवाडी, तेल्हारा, जि. अकोला

लेखक : बाळकृष्ण गोविंद आवदे, अकोला

बा. गो. आवदे,''गोविंदधाम''
चैतन्य कॉलनी, गोरक्षण रोड, अकोला

संपादक व प्रकाशक - डॉ. गजानन बा. आवदे
फोन नं. (0724) 2458411, 9822566530

Email :drgbawade@gmail.com

संगणक जुळवणी व मुद्रण
श्री मनभेकर, विकास लिथो अकोला
 
प्रकाशन तिथी - पौष शु. 2 (श्री नृसिंह सरस्वती जयंती) दि. 3 जाने. 1995.
 

वेब साईट संकल्पना   :  डॉ.मिलींद  सुधाकर  पांडे
कोथरूड  पुणे  38
फोन  :  9422160010
Email :dr.milindpande@gmail.com
Web: www.milindpande.com

वेब  डिझाईनीग  :  नीतीन  झडपे
फोन  : 9225721375
Email :nitin.zadpe@gmail.com

अन्य उपयुक्त वेब साईट

गुरु मंदिर कारंजा राम दत्त गुरु श्रीपाद श्रीवल्लभ

आपले अनुभव, प्रश्न व सूचनांचे स्वागत आहे

Sadguru Vishnudas Maharaj