Sadguru Vishnudas Maharaj
मुख्य पृष्ट प्रस्तावना अभिप्राय सद्गुरु श्री विष्णुदास महाराज माहात्म्य आरती चित्र दालन चित्र फिती संपर्क
चित्र दालन
     
 

श्री दादा आवदे यांना सौ.वर्षा आवदे प्रवेश द्वारात ओवाळतांना

DADA

श्री दादा आवदे व्यासपीठावर स्थानापन्न

श्री दादा आवदे

Q

श्री दादा आवदे यांना नव्वद दिव्यांनी ओवाळतांना सुवासिनी

श्री दादा आवदे व्यासपीठावर मान्यवरां सोबत

डॉ गजानन आवदे प्रास्ताविक भाषण करताना 

श्री दादा आवदे यांची गुड-तुला

डॉ गजानन आवदे भेटवस्तू देवून सत्कार करतांना

श्री सद्गुरुदास महाराज (श्री विजय राव देशमुख) नागपूर शुभेच्छा देतांना

   
श्री दादा आवदे सत्काराला उत्तर देतांना

 

 

Sadguru Vishnudas Maharaj